Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana

Tržaška cesta 132
SI-1000 Ljubljana
Tel: 01 425 34 19
Fax: 01 425 34 20
GSM: 040 871 589, 041 706 657

DŠ: SI83784691
TRR: 0201-0001-0814-496

E-pošta: info@rdecikrizljubljana.si
Upravljanje piškotkov

Prijave na tečaje in izpite iz prve pomoči: www.prva-pomoc.si.
E-pošta: prva.pomoc@rdecikrizljubljana.si

E-novosti

Želite sprejemati naše e-novosti?


1/3

4. JUNI - SLOVENSKI DAN KRVODAJALSTVA

Torek, 4. junij 2013

150 let od ustanovitve Mednarodnega odbora Rdečega križa in 60. obletnica krvodajalstva v Sloveniji

Mineva 150 let od ustanovitve Mednarodnega odbora Rdečega križa, največje humanitarne organizacije na svetu, katere temeljna naloga je, da ščiti in pomaga vsem žrtvam vojaških spopadov. Rdeči križ je največja in najstarejša humanitarna organizacija na svetu. Povezuje 186 nacionalnih društev preko katerih združuje 90 milijonov prostovoljcev po vsem svetu.


Mednarodni odbor Rdečega križa, nacionalna društva Rdečega križa, Rdečega polmeseca in Rdečega kristala ter Mednarodna federacija društev sestavljajo Mednarodno gibanje Rdečega križa, Rdečega kristala in Rdečega polmeseca, znano tudi kot Mednarodni Rdeči križ, ki ima sedež v Ženevi.


Rojstvo velikega humanitarnega gibanja se je začelo 24. junij 1859 v bližini mesteca Solferino v severni Italiji, kjer sta se spopadli avstrijska in francoska armada. Po 16 – urah boja je bilo bojišče posejano s telesi 40.000 mrtvih in ranjenih mož. Istega večera je Henry Dunant, švicarski državljan, ki je bil na službeni poti, prispel na območje bojev. Kar je videl, ga je navdalo z grozo: na obeh straneh je primanjkovalo medicinske pomoči, zato je na tisoče ranjenih vojakov ostalo brez oskrbe, prepuščenih na milost in nemilost usodi. Henry Dunant je nemudoma začel organizirati pomoč ranjencem, ne glede na to, kateri strani so pripadali. Pri tem so mu pomagali prebivalci bližnje vasi Castiglione, kjer je v cerkvi organiziral bolnišnico. Ko se je Henry Dunant vrnil v Švico, ni mogel pozabiti grozot, ki jim je bil priča. Odločil se je napisati knjigo Spomini na Solferino. Knjigo je izdal na svoje stroške novembra 1862 in izvode razposlal prijateljem, filantropom, politikom in nekaterim uglednim družinam. Doživela je takojšen uspeh.  Da se dogodki, ki jih je doživel pri Solferinu, ne bi nikdar več ponovili, je predlagal ustanovitev društev za pomoč ranjencem in sprejem konvencije, ki bi ščitila ranjene vojake in medicinsko osebje na bojišču. 17. februarja 1863 je pet članka komisija ustanovila Mednarodni odbor za pomoč ranjencem v vojni, in ta je pozneje postal Mednarodni odbor Rdečega križa. Že leta 1864 je bila sprejeta 1. Ženevska konvencija, ki ščiti ranjence v vojnih spopadih in s tem dobi Rdeči križ poseben status.


Henry Dunant je umrl 30. oktobra 1920, v starosti 82 let. Na njegov rojstni dan, 8. maj, praznujemo mednarodni dan Rdečega križa, ki je hkrati tudi začetek tedna Rdečega križa Slovenije, ki je od 8. do 15. maja.

Rdeči križ Slovenije ima javno pooblastilo za organiziranje krvodajalskih akcij v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino, ki zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki bolnišnice. Začetki razvoja krvodajalstva v Sloveniji segajo v leto 1945, ko je bil v Ljubljani ustanovljen transfuzijski oddelek pri Centralni vojni bolnici, 4. junija pa so v Sloveniji odvzeli prve doze krvi in jih tudi konzervirali, kar pomeni začetek transfuzijske službe v Sloveniji. Leta 1953 so v Sloveniji uvedli brezplačno, prostovoljsko in anonimno krvodajalstvo, kar pomeni, da Rdeči križ Slovenije organizirano izvaja krvodajalske akcije že 60 let. Osnovna naloga Rdečega križa Slovenije na področju krvodajalstva je motiviranje, pridobivanje novih, ohranjanje obstoječih krvodajalk in krvodajalcev ter organizacija krvodajalskih akcij.

Osrednja naloga je vključevanje mladih v program krvodajalstva, ki bo v prihodnje nosilec programa nacionalne preskrbe s krvjo v Sloveniji. Z razvojem slovenskega krvodajalstva se je izoblikovalo slovensko krvodajalsko izročilo, tesno povezano z dejavnostjo Rdečega križa Slovenije in Zavoda za transfuzijsko medicino, saj obisk na krvodajalskih akcijah dokazuje, da krvodajalstvo ostaja v Sloveniji najbolj množična solidarnostna akcija državljanov. Letno daruje kri več kot 97.000 krvodajalcev, ki zdravstvu zagotovijo več kot 42.000 litrov krvi. Krvodajalci so pomemben del zdravstvenega sistema in predpogoj za preskrbo s krvjo.
Ob slovenskem dnevu krvodajalstva 4. junij in 60. obletnici prostovoljnega, anonimnega in neplačanega krvodajalstva v Sloveniji se na Območnem združenju Rdečega križa Ljubljana zahvaljujemo vsem 49773 krvodajalcem iz Ljubljane, ki za darovanjem krvi izkazujejo najvišjo stopnjo sočutja in humanosti do sočloveka. Ta dejanja presegajo meje povprečnosti in med ljudmi plemenitijo solidarnost in ustvarjajo občutek varnosti. Še posebno se zahvaljujemo vsem krvodajalkam in krvodajalcem, ki so kri darovali že več kot 60 krat. Z njihovim soglasjem objavljamo poimenski seznam.
 

Zahvaljujemo se krvodajalkam in krvodajalcem:

Bekčič Dragan                             Bizjak Mirko
Cizar Biserka                              Dežman Slavko
Gašperšič Bogdan                        Habuš Dragutin
Jenko Mihael                               Kaplan Dušan
Končan Jože                                Kupljenik Viktor
Ložanski Stefčo                            Maček Franc
Mlakar Boris                                 Pegan Vladimir
Petek Mitja Janez                         Škulj Alenka
Tomšič Franci                               Bergelj Franc
Bosančič Jožefa Terezika               Debevc Tone
Frahm Mojca                                Geč Marij
Hlebš Aleš                                   Jeromen Marjan
Kirn Marjan                                  Kopitar Viljem
Lampelj Drago                             Lukman Miran
Maček Jože                                  Mlinar Aleš
Sedej Marjan                                Špetič Peter
Vetrih Danilo                                Židov Zdravko
Berglez Beno                                Bratkovič Marjan
Debevec Peter                              Gantar – Krnc Zdenka
Germek Boris                                Hrustek Ivan
Jesenovec Jože                             Klančnik Magdalena
Kos – Lipušček Lidija                      Ločniškar Milan
Maček Marjan                                Marinko Boštjan
Paal Ivo                                        Selan Franc
Štucin Filip                                     Vrhovec Dušan

 

Hvala, ker darujete kri za življenje.

                                                                

 

 

 

VABILO NA KRVODAJALSKO AKCIJO V MESECU JUNIJU 2013

Sobota, 1. junij 2013

 Spoštovani!

Prijazno vas vabimo na redno krvodajalsko akcijo, ki bodo na ZTM RS, Šlajmerjeva 6, v Ljubljani v

SREDO, 19. junij 2013 od 7.00 do 17.00 ure,

 

Prosimo, da na odvzem krvi pridete z osebnim dokumentom s sliko.

Hvala, ker darujete za življenje!

Rdeči križ Ljubljana.

VABILO NA KRVODAJALSKE AKCIJE V MESECU JUNIJU 2013

Petek, 31. maj 2013

Spoštovani!

Prijazno vas vabimo na redno krvodajalsko akcijo, ki bodo na ZTM RS, Šlajmerjeva 6, v Ljubljani v

SREDO, 19. junij 2013 od 7.00 do 17.00 ure.

Prosimo, da na odvzem krvi pridete z osebnim dokumentom s sliko.

Hvala, ker darujete za življenje!

Rdeči križ Ljubljana.
 


 

MEDNARODNI DAN RDEČEGA KRIŽA 2013

Sreda, 8. maj 2013


8. maj- Mednarodni dan Rdečega križa


Naša zaveza izvirni ideji Gibanja Rdečega križa in širjenje ideje med mladimi

 

Mednarodni dan Rdečega križa je obletnica rojstva Henrya Dunanta, očeta ideje in ustanovitelja mednarodnega Gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki ga je trpljenje ranjenih v spopadih pri Solferinu leta 1859 kot sočutnega človeka tako pretreslo, da je vse svoje nadaljnje življenje posvetil iskanju možnosti za preprečevanje trpljenja in pomoč prizadetim ljudem. Iz Dunantove vizije so se razvila društva Rdečega križa in Rdečega polmeseca povsod po svetu. Rojeno je bilo svetovno Gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki danes, po 150 letih, združuje 186 nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Izvirno poslanstvo je prostovoljna pomoč za ljudi v stiski, ki temelji na načelih Gibanja: Humanost, Nepristranskost, Nevtralnost, Neodvisnost, Prostovoljnost, Enotnost, Univerzalnost.

Rdeči križ v Ljubljani se na aktualne potrebe ljudi v sedanjem trenutku odziva s programi lajšanja trpljenja materialno in socialno ogroženih, ki so jih socialno ekonomske razmere potisnile v iskanje osnovnih možnosti za preživetje, obenem pa se zavzema za uveljavljanje pravične socialne zakonodaje. Rdeči križ se mora utemeljiti na obveznem programu prve (enkratne) socialne pomoči. Dunantovo sporočilo na področju dobrodelnosti ni paket hrane za enkratno pomoč ampak stanje odnosov, kjer prihaja do izraza zadovoljiva materialna in siceršnja (prva pomoč - pomagam prvi), so-oskrba pri pomoči, dokler se posameznik ne vključi v sistemski državni program. Današnje obveznosti so zgolj krpanje stanja, kar je seveda pomembno, ni pa rešitev. V OZRK Ljubljana oskrbujemo 9.500 prejemnikov materialne pomoči. Letno razdelimo 370 ton hrane in 48 ton oblačil in obutve.


V ospredju je program organiziranega, prostovoljnega in anonimnega krvodajalstva za zagotavljanje zadostne preskrbe z varno in zdravo krvjo, stalnih krvodajalk in krvodajalcev, med katere vstopajo tisoči mladih iz ljubljanskih srednjih šol ob spremstvu usposobljenih mentorjev in mladih animatorjev krvodajalstva. Pri tem je vse bolj aktualna potreba za absolutno varovanje statusa prostovoljnega darovalca krvi. V OZRK Ljubljana je aktivnih 45 tisoč krvodajalk in krvodajalcev, od tega kar 8 % mladih.


Vloga Rdečega križa v sistemu sil za zaščito in reševanje se vse bolj uveljavlja kot integralni del sil za zaščito in reševanje z jasno opredelitvijo nalog organiziranih in usposobljenih prostovoljk in prostovoljcev v ekipah prve pomoči. V programe usposabljanja se vključuje vedno več mladih. OZRK Ljubljana izvaja program usposabljanja o prvi pomoči v 22 ljubljanskih osnovnih šolah in 6 srednjih šolah. Vsako šolsko leto usposobi 300 učencev in dijakov in ima 4 aktivne ekipe prve pomoči.


Posebno pozornost v OZRK Ljubljana namenjamo razvijanju prostovoljnega dela in usposabljanju prostovoljk in prostovoljcev, ki opravijo 80 % vsega dela v Območnem združenju RK Ljubljana. Organizirano delujejo v 41 Krajevnih odborih, v šolah in ustanovah. Prostovoljstvo je temelj delovanja OZRK Ljubljana. V zadnjem obdobju je v delo vključenih vse več mladih! To je bogata popotnica in porok za delovanje Rdečega križa tudi v prihodnje! Ker nas potrebuje vse več ljudi našega mesta.


Ljubljana, 8. maj 2013


 

PREVERJANJE ZNANJA SREDNJEŠOLSKIH EKIP PRVE POMOČI

Sreda, 8. maj 2013

Danes, 8.maja, na mednarodni dan Rdečega križa v centru mesta Ljubljane poteka preverjanje znanja srednješolskih ekip in predstavitev aktivnosti OZ RK LJUBLJANA.

Pridružite se nam na Kongresnem trgu od 12.30 do 15.30 ure in si oglejte našo nastanitveno enoto, preverite svoj krvini tlak in sladkor z brezplačnimi meritvami, ki jih bomo izvajali za vse mimoidoče.

Oglejte si delovna mesta kjer bodo od 15.00-16.30 nudile prvo pomoč ponesrečencem v zaigranih nezgodnih dogodkih in predstavili temeljne postopke oživljanja in prve pomoči.

 VABILO
Na Mednarodni dan Rdečega križa, v sredo, 8. maja 2013 ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Predstavili Vam bomo dejavnosti in programe Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana, obenem pa bo potekalo preverjanje usposobljenosti srednješolskih ekip prve pomoči.

Prireditev bo potekala v sredo, 8. 5. 2013 na Kongresnem trgu od 12.00 do 16.00

kjer vam bomo predstavili dejavnosti in programe Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana:
- v sistemu zaščite in reševanja: nastanitvena enota in ekipe prve pomoči;
- na področju mladih: program Samo eno življenje imaš oziroma osnovnošolske in srednješolske ekipe prve pomoči;
- na področju krvodajalstva: darovanja krvi in Kluba 25;
- na področju Krajevnih organizacij RK: meritve holesterola in krvnega sladkorja;
- na področju sociale: dobrodelna akcija zbiranje šolskih potrebščin, akcija Otroci za otroke, dobrodelna akcija Rdečega križa;
- na področju prve pomoči: tečaji prve pomoči

in preverjanjem usposobljenosti srednješolskih ekip prve pomoči. Preverjanje se začne z otvoritvijo pred Mestno hišo ob 14. 45. Med 15.00 in 16.45 bodo potekale delovne točke (prikaz oskrbe poškodovanih)  na Kongresnem trgu, v parku Zvezda, na Prešernovem trgu, na Mesarskem mostu in na Tržnici.
Ob 17.15 se bo, s podelitvijo priznanj pred Mestno hišo udeleženim ekipam, dogodek zaključil.

Vaša prisotnost bo praznik polepšala.
Vljudno vabljeni!
Anita Caruso
Sekretarka OZRK Ljubljana
 

Vabilo na krvodajalske akcije v mesecu MAJU 2013

Ponedeljek, 29. april 2013

Spoštovani!

Prijazno vas vabimo na redno krvodajalsko akcijo, ki bodo na ZTM RS, Šlajmerjeva 6, v Ljubljani v

SREDO, 15. maj 2013 od 7.00 do 17.00 ure.

Prosimo, da na odvzem krvi pridete z osebnim dokumentom s sliko.

Hvala, ker darujete za življenje! Rdeči križ Ljubljana.

 

KLUB 25 " KRVODAJALSTVO POJEM PROSTOVOLJSTVA IN SOLIDARNOSTI

Ponedeljek, 29. april 2013

Zahvale mladim krvodajalcem

19. aprila smo v klubu Cirkus podelili zahvale vsem mladim kvodajalcem, ki so se v projektu KLUB 25 udeležili krvodajalske akcije in prvič darovali kri.

Veseli in ponosni smo, da je v klubu vsako leto več srednjih šol, ki so aktivne na področju ozaveščanja mladih o pomenu krvodajalstva in vzpodbujanju mladih za darovanje krvi.

Vse srednje šole, ki so sodelovale na krvodajalskih akcijah so prejele zahvale za družbeno odgovorno delo na področju krvodajalstva. 

Zahvaleso prejeli vsi mladi, k is oprvič darovali kri.

Zahvale so prejeli vsi prostovoljci ANIMATORJU Kluba 25, ki so izvajali delavnice na srednjih šolah in sodelovali na krvodajalskih akcijah.

Hvala vsem, ker nesebično darujete kri in s svojim prostovoljnim delom pomagate pri promociji in ozaveščanju o pomenu krvodajalstva.   

REDNA LETNA SKUPŠČINA OZRK LJUBLJANA

Petek, 26. april 2013

V četrtek 18. 4. 2013 je v prostorih OZRK Ljubljana potekala redna letna skupščina, katero je vodil predsednik OZRK Ljubljana Ivan Hvala. Skupščine so se udeležili predstavniki KORK, prostovoljci, sodelavci in partnerji OZRK Ljubljana. Poročilo o delu za leto 2012 in načrt dela za leto 2013, katerega so predstavile strokovne sodelavke in sodelavci je bil soglasno potrjen.

Srečanje je popestril mešani pevski zbor SCT.
 

REGIJSKO PREVERJANJE OŠ EKIP PRVE POMOČI 10. 4. 2013

Četrtek, 11. april 2013

V sredo 10. 4. 2013 je na OŠ Nove Fužine potekalo regijsko preverjanje ekip prve pomoči, katerega se je udeležilo 12 osnovnih šol.
Vsi udeleženci so pokazali kaj vse so se naučili o prvi pomoči.

Razvrstitev osnovni šol:

1. OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
2. OŠ VRHOVCI
3. OŠ PREŽIHOVEGA VORANC
4. OŠ OSKARJA KOVAČIČA
5. OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA
6. OŠ DRAVLJE
7. OŠ SOSTRO
8. OŠ DOBROVA
9. OŠ MIRANA JARCA
10. OŠ VODMAT
11. OŠ PRULE
12. OŠ MAJDE VRHOVNIK

Ekipa OŠ Jožeta Moškriča, se je uvrstila na državno preverjanje, ki bo 11. 5. 2013 na Debelem rtiču.

Čestitamo vsem ekipam, ter se zahvaljujemo vsem prostovoljkam in prostovoljcem ki so nam pomagali pri izvedbi preverjanja.
 

TEČAJ PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL V SOBOTO 11. MAJA 2013

Četrtek, 11. april 2013

Opravite tečaj prve pomoči za voznike/ce motornih vozil v samo enem dnevu

Tečaj PRVE POMOČI bo potekal na Območnem združenju Rdečega križa Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
v SOBOTO, 11. maja 2013 od 8.00 do 16.00 ure.
IZPIT boste opravili v SREDO, 15. maja 2013 od 14.00 ure dalje.
Več informacij na www.prva-pomoc.si

RK Slovenije - Aktualno

Petek, 22. september 2017

Dobrodelni koncert RKS - Lepo je deliti

Petek, 22. september 2017

Dan ČS Bežigrad in Dan ČS Rudnik

Pomagam prvi Pomagajmo ljudem našega mesta Sreča v nesreči Club 25 100 kapljic Izmenjevalnica Srečevalnica Dan s prostovoljci logotip-MakFest Debeli Rtič Dan za spremembe Zurnal24.si

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Ljubljana