Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana

Tržaška cesta 132
SI-1000 Ljubljana
Tel: 01 425 34 19
Fax: 01 425 34 20
GSM: 040 871 589, 041 706 657

DŠ: SI83784691
TRR: 0201-0001-0814-496

E-pošta: info@rdecikrizljubljana.si
Upravljanje piškotkov

Prijave na tečaje in izpite iz prve pomoči: www.prva-pomoc.si.
E-pošta: prva.pomoc@rdecikrizljubljana.si

E-novosti

Želite sprejemati naše e-novosti?


1/3

Vabilo na krvodajalske akcije v mesecu APRILU 2013

Ponedeljek, 8. april 2013

Spoštovani!

Prijazno vas vabimo na redne krvodajalske akcije, ki bodo na ZTM RS, Šlajmerjeva 6, v Ljubljani v

SREDO, 10. april 2013 od 7.00 do 17.00 ure,

PETEK, 12. april 2013 od 7.00 do 15.00 ure,

TOREK, 16. april 2013 od 7.00 do 15.00 ure,

SREDO, 17. april 2013 od 7.00 do 17.00 ure.

Prosimo, da na odvzem krvi pridete z osebnim dokumentom s sliko.

Hvala, ker darujete za življenje! Rdeči križ Ljubljana.
 

LOKALNO PREVERJANJE OŠ EKIP PRVE POMOČI 27. 3. 2013

Sreda, 27. marec 2013

Danes, 27. 3. 2013 je potekalo lokalno preverjanje ekip prve pomoči OŠ iz Ljubljane. Udeležilo se ga je 20 OŠ ekip, ki so pokazale veliko znanja o prvi pomoči, ki je potekalo v okviru programa SAMO ENO ŽIVLJENJE IMAŠ in nacionalnega programa državnega preverjanja OŠ ekip prve pomoči.

Razvrstitev OŠ ekip prve pomoči:

1. OŠ DOBROVA
2. OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA
3. OŠ PREŽIHOV VORANC
4. OSKARJA KOVAČIČA
5. OŠ MIRANA JARCA
6. OŠ MAJDE VRHOVNIK
7. OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
8. OŠ VRHOVCI
9. OŠ DRAVLJE
10. OŠ SOSTRO
11. OŠ PRULE
12. OŠ VODMAT
13. OŠ BIČEVJE
14. OŠ BOŽIDARJA JAKCA
15. OŠ VIDE PREGARC
16. OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI
17. OŠ MEDVODE
18. OŠ DR. VITA KRAIGHERJA
19. OŠ POLJE
20. OŠ KAŠELJ

Prvih 12 OŠ ekip prve pomoči se bodo uvrstile na regijsko preverjanja OŠ ekip prve pomoči v sredo 10. 4. 2013 na OŠ NOVE FUŽINE.


Kot ocenjevalci so nam priskočili na pomoč naši prostovoljci trenerji/ke in člani/ce članske ekipe prve pomoči Rdečega križa Ljubljana.

Vsem se iskerno zahvaljujemo za sodelovanje.

60. OBLETNICA KRVODAJALSTVA V SLOVENIJI

Petek, 8. marec 2013

V Sloveniji praznujemo 60. obletnico prostovoljnega, anonimnega in neplačanega krvodajalstva pod okriljem Rdečega križa Slovenije.


V teh letih smo zabeležili več kot 5 milijonov krvodajalcev, ki so s svojo krvjo bolnikom omogočili zdravljenje ali jim celo rešili življenje. Krvodajalci so pomemben del zdravstvenega sistema in predpogoj za preskrbo s krvjo.

Ob tem pomembnem dogodku bo v soboto, 9. marca 2013 ob 18 uri, v Kulturnem domu v Zagorju ob Savi, potekala prireditev, ki bo prav na dan, ko je v Zagorju leta 1953 prvič potekala krvodajalska akcija v organizaciji Rdečega križa Slovenije. Ta izjemen dogodek nacionalnega pomena je nedvomno prispeval, da se je organizirano, prostovoljno in neplačano krvodajalstvo pričelo razvijati in širiti povsod po državi.

Častni pokrovitelj tega jubilejnega dogodka je predsednik RS Borut Pahor. Pozdravni nagovor udeležencem proslave bodo izvedli predsednik RKS Franc Košir, župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, slavnostni govornik bo predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar. Ob tem se bomo zahvalili tudi vsem krvodajalcem in organizatorjem krvodajalskih akcij ter podelili posebna jubilejna priznanja vezana na ta dogodek.

Od takrat pa vse do danes, v Sloveniji s prostovoljnimi in neplačanimi krvodajalci zagotavljamo zadostno količino varne in kakovostne krvi za naše bolnike. Na to smo lahko ponosni, saj nas to uvršča ne samo med dobro organizirane, temveč tudi med nesebične, altruistične narode.

Na kratko o krvodajalstvu na Slovenskem
Začetki transfuziologije in krvodajalstva v Sloveniji segajo v obdobje po koncu druge svetovne vojne, ko je bil v Ljubljani pri Centralni vojni bolnici ustanovljen transfuzijski oddelek. Tam so 4. junija 1945 odvzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi. Ta pomemben mejnik na področju transfuzijske službe oz. krvodajalstva praznujemo kot dan krvodajalstva v Sloveniji.
Z razvojem zdravstva so zahteve po večjih količinah krvi imele za posledico ustanavljanje transfuzijskih postaj pri bolnišnicah. Pomemben mejnik je leto 1953, ko organizacijo krvodajalstva prevzame Rdeči križ Slovenije ter vzpostavi prostovoljno, brezplačno in anonimno krvodajalstvo.

Preskrba s krvjo je nepogrešljiva dejavnost, ki le z zadostnim številom krvodajalcev omogoča delovanje sodobnega zdravstvenega sistema. Metaforično poteka od vene dajalca do vene prejemnika in zajema tri neločljiva področja: področje krvodajalstva (motivacija, izobraževanje, organizacija krvodajalskih akcij…), področje zbiranja, predelave in testiranja ter področje klinične uporabe krvi. Na podlagi naštetih področij se med seboj prepleta tudi delo odgovornih izvajalcev: Rdeči križ Slovenije s svojimi območnimi združenji, transfuzijska služba in uporabniki - lečeči zdravniki, bolniki.

Rdeči križ Slovenije s 56 območnimi združenji je nacionalni organizator krvodajalstva v državi. Skupaj z Zavodom RS za transfuzijsko medicino, Centrom za transfuzijsko medicino Maribor UKC Maribor in Centrom za transfuzijsko medicino Celje sodelujemo pri zagotavljanju nemotene oskrbe zdravstvenega sistema z varno krvjo.

Naša država sodi med tiste, ki pokrivajo vse potrebe po krvi same. V Sloveniji daruje kri skoraj 5 % prebivalcev, vsak delovni dan okoli 350 - 400 krvodajalcev, da zadostimo dnevnim potrebam zdravstva po krvi.

V zadnjih letih, kljub socialni in gospodarski krizi v državi, beležimo vedno več krvodajalcev na akcijah, ki potekajo na terenu ali transfuzijskih ustanovah. To dejstvo nedvomno kaže, da krvodajalstvo še naprej ostaja najbolj množična in najbolj plemenita oblika solidarnosti v Sloveniji.

Naša naloga je, da širša družbena skupnost še bolje spozna in ceni ljudi iskrenega, humanega in odprtega srca kot so krvodajalci in krvodajalke, ki nesebično darujejo kri bodisi enkrat ali večkrat letno. Krvodajalci so z darovano krvjo že marsikatero žalostno zgodbo spremenili v srečno, so neopazni heroji, ki vsakodnevno rešujejo življenja.
 

50 LET OD USTANOVITVE MEDNARODNEGA ODBORA RDEČEGA KRIŽA

Petek, 22. februar 2013

Mineva 150 let od ustanovitve Mednarodnega odbora Rdečega križa, največje humanitarne organizacije na svetu, katere temeljna naloga je, da ščiti in pomaga vsem žrtvam vojaških spopadov.

Začetki mednarodne organizacije segajo v leto 1859, ko se je švicarski poslovnež Henry Dunant na poslovni poti znašel v bližini prizorišča bitke v Solferinu, kjer se je pod vodstvom Napoleona III. in Franca Jožefa bojevalo 270.000 francoskih in avstrijskih vojakov. Žrtev med vojaki je bilo na obeh straneh ogromno, Henry Dunant pa je pomagal ranjenim. Po tem dogodku je Dunant napisal knjigo Spomini na Solferino, ki je bila poziv proti nečloveškosti in trpljenju, ki mu je bil priča.

Pozneje je Henry Dunant dal pobudo za ustanovitev organizirane pomoči ranjencem, ki bi jo lahko poimenovali prva pomoč. Bistvena naloga Mednarodnega odbora Rdečega križa še danes ostaja, da se hitro in učinkovito odziva na humanitarne potrebe ljudi, ki jih je prizadela vojna. Med žrtve vojne se prišteva ranjence, zapornike, begunce in civilno prebivalstvo.

Leta 1863 je Mednarodni odbor Rdečega križa ustanovil Švicar Henry Dunant, ki je bil skupaj s Fredericom Passyjem leta 1901 tudi prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Organizacija je Nobelovo nagrado prejela kar trikrat, in sicer leta 1913, 1944 in 1963. Mednarodni odbor Rdečega križa je najstarejši in najbolj spoštovan del Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Rdeči križ kot širša mednarodna humanitarna organizacija deluje od leta 1863, združuje 186 nacionalnih združenj, letno pa pomaga več kot 100 milijonom ljudem. Slovenci so se, takrat še pod habsburško vladavino, ustanoviteljem pridružili že leta 1863. Leta 1993 je Mednarodni odbor Rdečega križa priznal Rdeči križ Slovenije kot samostojno in enakopravno članico mednarodnega gibanja Rdečega križa.

TEČAJ PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL V SOBOTO 9. MARCA 2013

Petek, 22. februar 2013

Opravite tečaj prve pomoči za voznike/ce motornih vozil v samo enem dnevu

 

Tečaj PRVE POMOČI bo potekal na Območnem združenju Rdečega križa Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana

v SOBOTO, 9. marca 2013 od 8.00 do16.00 ure.

IZPIT boste opravili v SREDO, 13. marca 2013 od 14.00 ure dalje.

Več informacij na www.prva-pomoc.si

TEČAJ PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL V SOBOTO 9. MARCA 2013

Petek, 22. februar 2013


Opravite tečaj prve pomoči za voznike/ce motornih vozil v samo enem dnevu

 Tečaj PRVE POMOČI bo potekal na Območnem združenju Rdečega križa Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana

v SOBOTO, 9. marca 2013 od 8.00 do16.00 ure.

IZPIT boste opravili v SREDO, 13. marca 2013 od 14.00 ure dalje.

Več informacij na www.prva-pomoc.si
 

Vabilo na krvodajalske akcije v mesecu MARCU 2013

Petek, 22. februar 2013

Spoštovani!

Prijazno vas vabimo na redne krvodajalske akcije, ki bodo na ZTM RS, Šlajmerjeva 6, v Ljubljani v

SREDO, 6. marca 2013 od 7.00 do 17.00 ure,

TOREK, 12. marca 2013 od 7.00 do 15.00 ure,

PETEK, 22. marca 2013 od 7.00 do 15.00 ure.

Prosimo, da na odvzem krvi pridete z osebnim dokumentom s sliko.

Hvala, ker darujete za življenje! Rdeči križ Ljubljana.

Vabilo na krvodajalske akcije v mesecu MARCU 2013

Petek, 22. februar 2013

Spoštovani!

Prijazno vas vabimo na redne krvodajalske akcije, ki bodo na ZTM RS, Šlajmerjeva 6, v Ljubljani v

SREDO, 6. marca 2013 od 7.00 do 17.00 ure,

TOREK, 12. marca 2013 od 7.00 do 15.00 ure,

PETEK, 22. marca 2013 od 7.00 do 15.00 ure.

Prosimo, da na odvzem krvi pridete z osebnim dokumentom s sliko.

Hvala, ker darujete za življenje! Rdeči križ Ljubljana.

Vabilo na krvodajalske akcije v mesecu FEBRUARJU 2013

Ponedeljek, 4. februar 2013

Spoštovani!

Prijazno vas vabimo na redne krvodajalske akcije, ki bodo na ZTM RS, Šlajmerjeva 6, v Ljubljani v

TOREK, 5. februar 2013 od 7.00 do 15.00 ure,

TOREK, 12. februar 2013 od 7.00 do 15.00 ure,

SREDO, 13. februar 2013 od 7.00 do 17.00 ure,

PETEK, 22. februar 2013 od 7.00 do 15.00 ure.

Prosimo, da na odvzem krvi pridete z osebnim dokumentom s sliko.

Hvala, ker darujete za življenje! Rdeči križ Ljubljana.

Vabilo na krvodajalske akcije v mesecu FEBRUARJU 2013

Ponedeljek, 4. februar 2013

Spoštovani!

Prijazno vas vabimo na redne krvodajalske akcije, ki bodo na ZTM RS, Šlajmerjeva 6, v Ljubljani v

TOREK, 5. februar 2013 od 7.00 do 15.00 ure,

TOREK, 12. februar 2013 od 7.00 do 15.00 ure,

SREDO, 13. februar 2013 od 7.00 do 17.00 ure,

PETEK, 22. februar 2013 od 7.00 do 15.00 ure.

Prosimo, da na odvzem krvi pridete z osebnim dokumentom s sliko.

Hvala, ker darujete za življenje! Rdeči križ Ljubljana.

RK Slovenije - Aktualno

Petek, 22. september 2017

Dobrodelni koncert RKS - Lepo je deliti

Petek, 22. september 2017

Dan ČS Bežigrad in Dan ČS Rudnik

Pomagam prvi Pomagajmo ljudem našega mesta Sreča v nesreči Club 25 100 kapljic Izmenjevalnica Srečevalnica Dan s prostovoljci logotip-MakFest Debeli Rtič Dan za spremembe Zurnal24.si

Strinjam se z uporabo piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Ljubljana